Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Odszedł na wieczną służbę

Ś.P.  st.bryg.w st. spocz mgr JAN  PALUCH

                        CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29.V.2022r zmarł po ciężkiej chorobie 

śp. st. bryg. w stanie spoczynku mgr Jan PALUCH.

Od 27 lat był na emeryturze pożarniczej, ale swoją aktywnością jako członek Koła nr 7  ZEiRP RP w Nysie pobudzał do działania na rzecz emerytów koleżanki i kolegów czyniąc wiele dobrego dla integracji środowiska emeryckiego.

W latach długoletniej służby pożarniczej los gotował mu różne epizody, począwszy od II rocznika Oficerskiego Technikum Pożarniczego w Wieliczce, przez Szkołę Oficerów Pożarnictwa w Warszawie, przeszkolenie wojskowe w Oficerskiej Szkole Wojsk Ochrony Pogranicza, po promocji na pierwszy stopień oficerski aspiranta pożarnictwa w 1959r skierowany został na Opolszczyznę.

Pierwszym jego stanowiskiem była praca jako młodszy oficer w KPSP w Koźlu. W tym czasie zawarł związek małżeński z Marią, z którą wychował dwoje dzieci Jolantę i Jerzego. Z dniem 1 września 1962r został powołany na stanowisko   Powiatowego Komendanta Straży Pożarnych w Prudniku. Wyróżniał się budową strażnic dla OSP, był aktywnym działaczem Zarządu Powiatowego Związku OSP. Kierował wieloma akcjami ratowniczo-gaśniczymi, w tym dowodził odwodem operacyjnym –II batalionem pożarniczym. Z tym batalionem brał udział w gaszeniu pożaru w Rafinerii Nafty w Czechowicach-Dziedzicach.

Z dniem 1 grudnia 1976rzostał powołany na stanowisko Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Nysie, gdzie rychło zakończył budowę ośrodka szkolenia pożarniczego, rozwijając intensywne szkolenie kadr pożarniczych nie tylko dla województwa opolskiego.

W 1981r ukończył studia z zakresu prawa administracyjnego na Uniwersytecie Śląskim uzyskując tytuł magistra.

Był przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej przy Komendancie Wojewódzkim Straży Pożarnych w Opolu.

Z dniem 1 lipca 1992r został powołany przez Komendanta Głównego PSP na stanowisko Komendanta Rejonowego PSP w Nysie.

Wielce przyczynił się do rozwoju nowej formacji i zbudowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Ziemi Nyskiej i Opolszczyzny.

W stan spoczynku  przeszedł z dniem 31 lipca 1995r.

Po powstaniu nowych powiatów zorganizował strukturę powiatową Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP obejmując funkcję Prezesa Tymczasowego Zarządu Powiatowego, następnie wybrany został Prezesem Zarządu.

W 1996r utworzono na Opolszczyźnie struktury nowo powstałego Związku Emerytów Pożarnictwa, Jan Paluch był współtwórcą zarówno Zarządu Wojewódzkiego, którego został wiceprezesem na pierwszą kadencję, jak też organizatorem Koła Związku Emerytów Pożarnictwa w Nysie.

Odznaczony był wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i innymi  w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

                                       Zarząd Koła Nr 7 ZEiRP RP w Nysie