Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Odszedł na wieczną służbę

W dniu 21 czerwca 2022 r.  w wieku 72 lat zmarł nasz Kolega

mł. bryg. w st. spocz. Andrzej Koziarz

długoletni Z-ca Komendanta a następnie Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie.

Wyrazy żalu i współczucia Rodzinie oraz Przyjaciołom składają Koleżanki i Koledzy ze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koła  Nr 17 w Jaworznie.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 12:00 w dniu 25.06.2022 r. (sobota) w Kaplicy Cmentarnej Cmentarza Komunalnego w Jaworznie – Wilkoszyn.

Cześć Jego Pamięci