Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Odszedł na wieczną służbę

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie z żalem zawiadamia, że w dniu 15 września 2022r. zmarł były

Komendant Rejonowy Straży Pożarnych tutejszej Komendy

 bryg.inż. poż. w st.spocz. Henryk Głowacz.

Śp. Henryk Głowacz był związany z pożarnictwem od 01 września 1967r. do31 grudnia 1970r. pełniąc służbę w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Krakowie. Z dniem 01 stycznia 1971r. do 31 lipca 1982r. objął funkcję Komendanta w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Jaworznie.

W okresie od 01 sierpnia 1982r. do 31 stycznia 1985r. pełnił funkcję Komendanta WOSzP w Katowicach.

Od 01 lutego 1985r. do 31 grudnia 1991r. powierzono mu obowiązki Komendanta ZZSP Zakładów Chemicznych „Organika-Azot” w Jaworznie.

W latach 1992 do 1993 pracował w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie. Z dniem 01 marca 1993r. objął stanowisko dowódcy JRG w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach.

Z dniem24 października 1995r. odszedł na zaopatrzenie emerytalne.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 17 września 2022r.

(tj. sobota) o godz. 12.00 na Cmentarzu Komunalnym w Jaworznie – Wilkoszyn.