Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Odszedł na wieczną służbę

W piątek 30 września 2022 odszedł od nas członek koła, emeryt

ogniomistrz poż. w st.spoczynku ADAM GRONKOWSKI

Służył w Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej PKP w Chojnicach

na stanowisku ratownik.

Czynnie angażował się w pracach nad modernizacją jednostki, reprezentował jednostkę na zawodach sportowych i sportowo-pożarniczych.

Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie -przeżył 63 lata.

Spoczywaj w pokoju !

Krzysztof Dietz Prezes ZOW ZEiRP w Gdańsku

Informacja Prezesa Koła Emerytów w Chojnicach

kol. Andrzej Górnowicza