Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Odszedł na wieczną służbę

W niedzielę 9 października 2022 odszedł do Pana

nasz kolega, długoletni członek koła emerytów w Chojnicach

MIECZYSŁAW SZMAGLIŃSKI

Niezwykle pogodny i sympatyczny emeryt.

Służył w jednostce PSP Chojnice na stanowisku kierowca mechanik.

Przeżył  81 lat.

Cześć Twojej pamięci !

Prezes koła w Chojnicach

Andrzej  Górnowicz