Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Odszedł na wieczną służbę

 

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 21 sierpnia 2021r

zmarł w wieku 83 lat

śp. aspirant w st. spocz.Jerzy Drozdowski.

Zmarły służbę pożarnicza pełnił w  Komendzie Miejskiej ZSP w Nysie a następnie aż do emerytury jako inspektor ochrony przeciwpożarowej w Zakładzie Samochodów Dostawczych w Nysie.

Był zasłużonym działaczem Zarządu Miejsko-Gminnego a następnie Zarządu Powiatowego  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Nysie.

Jako emeryt aktywnie uczestniczył w działalności Zarządu Koła Nr 7 ZEiRP RP w Nysie.

 

Cześć jego pamięci!

 

Zarząd Koła Nr 7 ZEiRP RP

W Nysie