Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

ODSZEDŁ Z NASZYCH SZEREGÓW

   Pogrążeni w smutku emeryci i renciści woj. warmińsko-mazurskiego

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 24 stycznia 2022 roku w wieku 70 lat zmarł bryg. w st.spocz. Wojciech Bastek. Był absolwentem SCHP w Poznaniu. Po ukończeniu Szkoły Chorążych pełnił służbę w KPSP Działdowo, ZZSP w Zakładach Opon Samochodowych w Olsztynie, ZZSP Lokomotywowni Pozaklasowej w Olsztynie. W latach 1992 – 1998 pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie.

            Po przejściu w stan spoczynku zaangażował się w działalność społeczną. W poprzedniej kadencji był członkiem ZG ZEiRP RP. Przez dwie kadencje był Przewodniczącym Komisji Socjalnej powołanej przy Komendancie Wojewódzkim ds. funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów PSP. Od dwóch kadencji pełnił funkcję Wiceprezesa ZW ZEiRP RP.

            Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 27 stycznia 2022 roku o godz. 11,00 w kościele Matki Boskiej Salezjańskiej przy ul. Morskiej 23 w Olsztynie po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce spoczynku – cmentarz komunalny w Dywitach.

Pogrążeni w smutku emeryci i renciści woj. warmińsko-mazurskiego