Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Odwiedziny grobów zmarłych strażaków w Szczecinie

W Święto Zmarłych odwiedzaliśmy groby zmarłych strażaków, naszych przełożonych, kolegów współpracowników i strażaków wcześniejszych pokoleń.

W składzie delegacji byli Pan st. bryg.  mgr inż. Jarosław Tomczyk ( z lewej strony) Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. mgr. inż. Kazimierz Lesisz – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie i płk poż. w st. spocz. mgr. Albin Piątkowski Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Szczecinie.

Odwiedziliśmy groby śp. płk poż mgr. Stanisława Czerwińskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Szczecinie – Pioniera Szczecina, śp. płk poż Bogdana Bryckiego Komendanta Miejskiego Straży Pożarnych w Szczecinie oraz śp. Teofila Firlika – pierwszego Strażaka, który zginął w  powojennym Szczecinie w wypadku samochodowym podczas  jazdy do pożaru.

Teks i zdjęcia
Władysław Surdy 
Sekretarz ZOW