Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Oferta dla strażaków

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy realizuje zadanie p.t. „Opracowanie programu treningów fizycznych dla strażaków uwzględniających zmiany wydolności fizycznej zachodzące z wiekiem” w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – etap IV, okres realizacji 2017-2019.

W obecnym etapie realizacji, opracowany program treningów będzie testowany w grupie strażaków. W związku z tym, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się ochotników do wzięcia udziału w tym działaniu.

Potrzebujemy 10 mężczyzn, w wieku 50-65 lat.

Planuje się, że osoby te będą uczestniczyły w treningu przez 2 dni w tygodniu, w godzinach 10.30-12.00 przez okres 7 tygodni, poczynając od  marca 2018 r. Dni treningu to poniedziałek i środa lub wymiennie, w następnym tygodniu może być wtorek i czwartek, ale cała grupa powinna być w tym samym terminie.

W pierwszym (7-12.03) i ostatnim tygodniu (7-11.05) zostaną przeprowadzone testy wydolnościowe, których układ będzie inny niż podczas treningu – każdego dnia 5 kolejnych osób będzie przechodziło testy (ok. 1 godz. na jedna osobę).

Osoby uczestniczące w treningu będą miały możliwość uczestniczenia w treningu w sali do ćwiczeń pod okiem instruktorów, nauczenia się planu treningowego, jak również sposobu jego dopasowania do własnych możliwości, nie wnosząc w to żadnych kosztów. Jednocześnie oferujemy tym osobom wynagrodzenie ogółem 1000 zł płatne w ratach za kolejne miesiące,  za zwrot kosztów podróży.

Celem tego testu jest sprawdzenie przez strażaków – docelowej grupy, dla której treningi są opracowywane – przydatności tak opracowanego treningu i stwierdzenie jego skuteczności przez określenie wydolności fizycznej na początku i na końcu treningu.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP do dnia 09 marca br.

Adres:

Centralny Instytut Ochrony Pracy

Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Ergonomii

ul. Czerniakowska 16,

00-701 Warszawa

tel. 22 623 32 80

e-mail: anmar@ciop.pl