Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Podziękowanie dla PSP w Pucku i w Kartuzach

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować  Panu Komendantowi  Powiatowemu PSP w Pucku i Panu Komendantowi Powiatowemu PSP w Kartuzach za  złożenie z okazji Święta Zmarłych wiązanki i światełka pamięci złożonych na grobie naszego  śp.Ojca kpt. poż.   Albina Piątkowskiego na cmentarzu w Pucku, przez delegacje z tych jednostek w których nasz Ojciec był Komendantem Powiatowym Straży Pożarnych. Ta wieloletnia praktyka jest symbolem solidarności międzypokoleniowej w służbie pożarniczej .

Ogromną wdzięczność za ten symbol szacunku do  służbowych poprzedników świadczy o łączności i wdzięczności dla dokonań naszego Ojca na terenie działania tych jednostek. Jawi się tutaj piękna maksyma za czyn strażaków z Pucka i z Kartuz- także z OSP Kartuzy   „ iż Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi.

Podziękowanie i słowa wdzięczności w  imieniu Rodziny  składają

syn  Albin Piątkowski  z siostrami.

Szczecin. dnia 2 listopada 2021 r.