Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Pomorskie – obradował Zarząd Oddziału Wojewódzki ZEiRP RP

W dniu 22 października 2021 r. w strażnicy komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim odbyło się  posiedzenie  członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP oraz Prezesów Kół woj. pomorskiego.

 

Porządek zebrania przedstawiał się następująco:

 • informacja nt. korzystania z Funduszu Socjalnego,
 • informacja o stanie finansów ZOW w Gdańsku,
 • informacja o stanie kół w woj. pomorskim (referują Prezesi Kół),
 • przedstawienie metod pracy zarządów kół na przykładzie koła w Starogardzie Gdańskim,
 • informacja nt. ostatniego posiedzenia ZG ZEiRP RP w Zamczysku,
 • podjęcie uchwał,
 • informacja nt. przygotowywanych zmian Statutu Związku,
 • ustalenie terminu i miejsca następnego posiedzenia ZOW.

 

Zebranie otworzył i poprowadził Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego kol. Krzysztof Dietz.

Swoją obecnością, zebranych zaszczycił komendant powiatowy PSP w Starogardzie Gdańskim bryg. Tomasz Wardyn. Przybliżył funkcjonowanie ochrony ppoż. w powiecie, nakreślił krótki rys historyczny komendy, życzył owocnych obrad.

 

Ustalenia:

 • Prezes zaapelował o uregulowanie zaległych składek członkowskich od kół, które nie wywiązały się z tego obowiązku.
 • Koledzy z zarządu koła Starogard Gdański podzielili się z nami swoimi metodami pracy na rzecz środowiska naszych emerytów, współpracy na poziomie związek – komenda powiatowa PSP. Należy przyznać, że taki model pracy sprawdza się w praktycznym działaniu (wycieczki, spływy kajakowe, spotkania jubileuszowe  i rekreacyjne, itp.). W tym miejscu należą się także podziękowanie za pomocw przygotowaniu zebrania i ciepły posiłek (pyszne flaki po „kociewsku”?).
 • Po zebranie ZG ZEiRP:

– ustalono, że pozostają w województwach obowiązujące Regulaminy funduszy socjalnych,

– powołano zespół do zmian w Statucie Związku, chodzi m.in. o dobrowolność

w uzyskiwaniu osobowości prawnej terenowych jednostek organizacyjnych Związku,

– pozostajemy w strukturach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

 • Podjęto uchwały:

– o rozwiązaniu koła przy KM PSP w Gdańsku,

– o rezygnacji członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego,

– o dokooptowaniu członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.

 • Pozostałe:

– zaplanowano następne posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego na wiosnę przyszłego roku w KM PSP w Gdyni,

– przypomniano o obowiązującym porozumieniu pomiędzy KG PSP a Zarządem Głównym Związku,

– Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego prosi Prezesów Kół o nadsyłanie sprawozdań rocznych ze swojej działalności za rok poprzedni do końca lutego przyszłego roku,

– zainteresowanych przekazaniem materiałów dot. rysów historycznych naszych członków,  proszeni są o kontakt z Panią Prezes Koła w Człuchowie,

– koło w Tczewie zadeklarowało organizację zawodów strzeleckich z broni kbks o puchar Prezesa ZOW w Gdańsku – termin do ustalenia.

Kończąc zebranie, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego jeszcze raz podziękował gospodarzom zebrania za pomoc w jego organizacji.

Tekst i zdjęcia: Czesław Olejnik – rzecznik prasowy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Gdańsku.