Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Pomorskie – obradował Zarząd Oddziału Wojewódzki ZEiRP RP

W dniu 23 listopada 2022 r. w świetlicy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Starogardzie Gdańskim odbyło się  posiedzenie  członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP oraz Prezesów Kół woj. pomorskiego.

Porządek zebrania przedstawiał się następująco:

  1. informacja z posiedzenia ZG ZEIRP RP w Krakowie,,
  2. kampania sprawozdawczo-wyborcza w Kołach i OW Związku,
  3. zmiany proponowane w Statucie Związku,
  4. informacja finansowa OW oraz realizacja wpłat składek przez Koła za 2022 r.,
  5. sprawy organizacyjne i wolne wnioski.

Zebranie otworzył i poprowadził Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego kol. Krzysztof Dietz.

Swoją obecnością zebranych zaszczycił komendant powiatowy PSP w Starogardzie Gdańskim oraz Prezes OSP tut. jednostki. Obydwaj kończąc swoje wystąpienia, życzyli braci strażackiej owocnych obrad, Wesołych Świąt oraz wszystkiego dobrego w Nowym Roku.

Ustalenia:

1) z wystąpienia  prezesa OW:

a) odczytał protokół z zebrania ZG ZEiRP odbytego w dniach 07-09.10.2022 r. w Krakowie. Uzupełnił informację nasz przedstawiciel, obecny na zebraniu kol. Czesław Olejnik,

b) Koła bezpośrednio składają wnioski do KW PSP o odznaczenia państwowe z okazji Jubileuszu XXX – lecia utworzenia Związku, informując jednocześnie OW Związku,

c) do 15 stycznia 2023 r., Koła złożą zapotrzebowanie do OW Związku na medale okolicznościowe z okazji Jubileuszu oraz inne odznaki związkowe,

d) kampania sprawozdawczo-wyborcza w Kołach i OW Związku:

– wybory w kołach należy przeprowadzić do dnia 15 stycznia 2023 r., dokumenty (protokół
z wyborów oraz sprawozdanie roczne – Koła przesyłają do 30.01.2023 r.),

– zostanie wysłany do Kół projekt „Ordynacji wyborczej”, który należy stosować pomocniczo w trakcie przyszłych zebrań,

– przypomniał, że podczas wyborów należy odnosić się do zapisów zawartych w Statucie Związku, zatwierdzonym na ostatnim Zjeździe Krajowym,

– w przypadku przesłania wytycznych ze strony ZG Związku w sprawie kampanii wyborczej, Prezesi Kół będą dodatkowo informowani,

– dotychczasowe druki z ostatniej kampanii wyborczej, można stosować pomocniczo (pod warunkiem, że nie będzie wytycznych ZG),

– ustalono Zjazd Delegatów Oddziału na dzień 3 marca 2023 r., szczegóły z tym związane i miejsce zostaną podane w oddzielnym komunikacie.

2) Podjęto Uchwałę o naliczaniu tzw. „kilometrówki” w delegacjach służbowych, podczas korzystania z samochodu prywatnego do celów związkowych. Treść Uchwały zostanie przesłana do Kół.

Prezes nadmienił/przypomniał o przesyłaniu korespondencji na jego konto poczty elektronicznej.

Złożyliśmy sobie  życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

i Nowego Roku.

Kończąc zebranie, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego jeszcze raz podziękował gospodarzom zebrania za pomoc w jego organizacji.

Tekst i zdjęcia: Czesław Olejnik – rzecznik prasowy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Gdańsku.