Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Pomorskie – obradował Zarząd Oddziału Wojewódzki ZEiRP RP

W dniu 04 kwietnia 2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie  członków nowo powołanego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Gdańsku.

Zebranie otworzył i poprowadził nowy/”stary” Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego

kol. Krzysztof Dietz.

Jak wspomniano na wstępie, obrady nowo powołanego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego zdominowały sprawy związane z jego bieżącym funkcjonowaniem na obecną kadencję.

  • Te sprawy to m.in.:

– podział zadań dla członków zarządu,

– przejęcie i uaktualnienie spraw finansowych OW przez nowego Skarbnika,

– nadanie tytułu członka honorowego Związku – tytuł uchwala Krajowy Zjazd Delegatów – propozycje osób z uzasadnieniem należy kierować do Zarządu OW,

– wytypowanie osób do odznaczeń resortowych i państwowych – adresatem jest Komenda Wojewódzka PSP w Gdańsku,

– opracowanie materiałów do II-go tomu książki poświęconej naszemu Związkowi (pomorskie) za ostanie 10 lat działalności – na obchody XXX – lecia ZEiRP RP w 2024 r.,

– rejestracja OW w KRS.

  • Podjęto uchwały w sprawie rozwiązania kół w: Gdyni, Lęborku i Słupsku.
  • Sprawy organizacyjne i wolne wnioski:

– zaproszenie na następne posiedzenie ZOW osoby odpowiedzialnej ze strony KW PSP

za fundusz socjalny emerytów i rencistów pożarnictwa w województwie,

– informacja z posiedzenia ZG ZEIRP RP w Bydgoszczy.

Prezes nadmienił/przypomniał o przesyłaniu korespondencji na jego konto poczty elektronicznej.

Złożyliśmy sobie życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy.

Tekst i zdjęcia: Czesław Olejnik