Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Pomorskie –obradował  Zarząd Oddziału Wojewódzki ZEiRP RP

W dniu 12 września 2023 r., odbyło się posiedzenie członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP. Zebranie było prawomocne, wzięło w nim udział 7 członków zarządu OW ZEiRP RP w Gdańsku.

Zebranie otworzył i poprowadził Prezes ZOW kol. Krzysztof Dietz.

Porządek zebrania przedstawiał się następująco:

1. Omówienie imprezy pn. „Spotkanie z Seniorem”, które planowane jest na drugą połowę
     października 2023 r.

2. Przedstawienie zakresu spraw związanych z Krajowym  Zjazdem Delegatów.

3. Finanse ZOW.

4. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski.

Zarząd pragnie podziękować koledze Prezesowi ZOW za to, że ponownie mogliśmy obradować w tej malowniczej miejscowości Kociewia – Ocyplu.

Powiedzieć tylko o wspaniałej gościnności małżonki gospodarza, to za mało, a ten żurek Pani Ewo (poezja smaku – chyba po „kociewsku”).

Tekst i zdjęcia – Czesław Olejnik.