Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Pomorskie – obradował Zarząd Oddziału Wojewódzki ZEiRP RP

W dniu 18 stycznia 2024 r., odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie członków Zarządu Oddziału Wojewódzkie go ZEiRP RP. Zebranie było prawomocne, wzięło w nim udział
7 członków zarządu OW ZEiRP RP w Gdańsku.

Zebranie otworzył i poprowadził Prezes ZOW kol. Krzysztof Dietz.

Porządek zebrania przedstawiał się następująco:

1. Omówienie planu pracy ZOW na 2024 rok.

2. Sprawy finansowe ZOW.

3. Propozycja działań w zakresie organizacyjnym, kulturalnym, rekreacyjno-sportowym oraz
    socjalnym.

4. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji numeracji poszczególnych kół związkowych
     w województwie pomorskim.

Prowadzący zebranie nakreślił Plan Pracy na rok 2024 i tak m.in.:

a) przekazanie sprawozdań roczny z działalności Kół do OW – do 28 lutego,

b) przekazanie materiałów do opracowania publikacji na XXX-lecie Związku – koordynuje kol. Krzysztof Bartczak,

c) wyjazdowe zebranie Prezesów Kół z województwa i Zarządu Oddziału:

– w uzgodnieniu z Kołem i KP PSP w Tczewie – I-szy kwartał,

– dwudniowe połączone ze szkoleniem skarbników – II-gi kwartał (miejsce do ustalenia),

d) obchody „Dnia Seniora” – IV-kwartał – (miejsce do ustalenia),

e) rozesłano elektronicznie Uchwały Zarządu Głównego na temat nowej stawki składki członkowskiej i jej podziału.

Podjęto uchwałę o likwidacji numeracji Kół w woj. pomorskim. Obecnie Koła w swojej nazwie i na pieczęciach nie używają dotychczas przyjętej numeracji.

Menu spotkania:

  • kawa z ekspresu (czarna, biała),
  • ciastka francuskie z nadzieniem jabłkowym i cynamonem (poezja smaku),
  • ciasto „murzynek” (……………….),
  • tradycyjnie żurek po „kociewsku” (poezja smaku),
  • na koniec wątróbka „kurzęcza” (tylko gospodyni spotkania zna przepis – poezja smaku).

A to wszystko dzięki uprzejmości i gościnności Pani Ewy –  małżonki Prezesa OW.

Zarząd pragnie podziękować koledze Prezesowi ZOW za to, że ponownie mogliśmy obradować w tej malowniczej miejscowości Kociewia – Ocyplu.

Tekst i zdjęcia – Czesław Olejnik.