Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Pomorskie – obradował Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP

W dniu 06 czerwca 2023 r., odbyło się posiedzenie członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP oraz Prezesów Kół woj. pomorskiego.

Zebranie otworzył i poprowadził Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego kol. Krzysztof Dietz.

Zebranie przebiegło następująco:

1. Stopień zawansowania prac nad wnioskiem o rejestrację Oddziału Wojewódzkiego

w Krajowym Rejestrze Sadowym – referował kol. Czesław Olejnik. Zebranie podpisów pod przygotowaną dokumentacją w dniu obrad, skutkować będzie złożeniem wniosku do właściwego sądu.

2. Koleżanka skarbnik poinformowała o sprawach finansowych Oddziału, a w tym:

a) otwarcie nowego rachunku bankowego – Rachunek bankowy do wpłat:

ZEiRP RP –  02 1240 3796 1111 0011 2529 9346,

b) składki członkowskie Koła wpłacają do 30.06.2023 r.,

c) zestawienie należnych składek otrzymali Prezesi Kół.

3. Medale, odznaczenia:

a) medale „związkowe” – wnioski z Kół składać do dnia 18.08.br.,

b) „ Dzień Seniora” – wnioski z Kół składać do dnia 18.08.br., miejsce i termin zostanie podany w późniejszym terminie,

c) zapotrzebowanie na medale z okazji XXX-lecia działalności ZEiRP RP – wnioski z Kół składać do dnia 18.08.br.,

d) wnioski o medale i odznaczenia państwowe należy składać do KM/KP PSP według właściwości miejscowej zainteresowanego – wnioski z Kół składać do dnia 18.08.br.

Sprawy wymienione w pkt 3 z ramienia Zarządu Oddziału prowadzi kol. Krzysztof Bartczak, do niego też należy kierować korespondencję z tym związaną na adres poczty elektronicznej:

bleve@op.pl

4. Zebranie zakończono wysłuchaniem sprawozdań rocznych kół w woj. pomorskim za rok 2022 – referowali ich Prezesi.

 Na zakończenie chcielibyśmy podziękować koleżankom i kolegom z Koła oraz funkcjonariuszom KP PSP w Starogardzie Gdańskim za pomoc w organizacji posiedzenia Zarządu Oddziału i Prezesów Kół woj. pomorskiego. Bożenko, ciasto było wyborne.

P.S.

Pragnę poinformować, iż w dniu 12 czerwca br., kol. Marek Liss złożył do sądu w imieniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Gdańsku wniosek wraz z załącznikami

o rejestrację w KRS.

Tekst i zdjęcia: Czesław Olejnik