Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Pomorskie – obradował Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP

W dniu 21 lutego 2024 r., odbyło się posiedzenie członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP oraz Prezesów Kół woj. pomorskiego.

Zgodnie z nakreślonym Planem Pracy Zarządu OW na jego ostatnim posiedzeniu, zebranie odbyło się w Tczewie.

Przybyłych uczestników zebrania, przywitał przewodniczący Koła w Tczewie kol. Przemysław Chromik.

Podziękował za zaproszenie i następnie przejął prowadzenie zebrania, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego kol. Krzysztof Dietz.

Porządek zebrania przedstawiał się następująco:

1. Sprawozdanie z działalności ZOW i Kół woj. pomorskiego za rok 2023:

– Prezes ZOW Krzysztof Dietz,

2.Sprawozdanie finansowe ZOW  i kół woj. pomorskiego za rok 2023:

-Skarbnik Bożena Nachyła,

3.Informacja n/t odznaczeń, wyróżnień, jubileuszy i 30 lecia Związku:

-Wice Prezes OW Krzysztof Bartczak,

4.Informacja Prezesa koła w Tczewie n/t  problemów, działalności tegoż koła:

-Prezes Przemysław Chromik,

5.Dyskusja i wolne wnioski.

Zebranie przebiegło następująco:

1. Sprawozdania z działalności Kół w woj. pomorskim, uzupełnili ich Prezesi.

2. W informacji finansowej, skarbnik poinformowała także o nowej stawce składki członkowskiej, jej podziale i terminach wpłat na konto OW.

3. V-ce prezes OW przypomniał o ustaleniach z ostatniego posiedzenia Zarządu OW (terminy, zasady, i inne związane z odznaczeniami, wyróżnieniami etc., proszę zajrzeć na stronę internetową ZG – zakładka dla woj. pomorskiego).

4. Prezes Koła w Tczewie podzielił się swoimi uwagami na temat jego zorganizowania. Zarząd OW wspiera Prezesa Koła w jego działaniach i deklaruje daleko idącą pomoc.

5. Dyskusja i wolne wnioski:

W rzeczowej dyskusji zabierali głos obecni na zebraniu.

W spotkaniu uczestniczył komendant powiatowy PSP w Tczewie –  st. bryg. Andrzej Mróz.

Kończąc tekst, chciałbym podziękować koleżankom i kolegom z Koła w Tczewie za pomoc w organizacji posiedzenia Zarządu Oddziału i Prezesów Kół woj. pomorskiego.

Tekst i zdjęcia: Czesław Olejnik