Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Pomorskie – obradował Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP

W dniu 27 kwietnia 2022 r., odbyło się wyjazdowe posiedzenie członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP oraz Prezesów Kół woj. pomorskiego.

Zebranie otworzył i poprowadził Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Krzysztof Dietz.

Swoją obecnością zaszczycił nas Pomorski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Piotr Socha oraz Komendant Miejski PSP w Gdyni bryg. Marcin Nowak.

Porządek zebrania przedstawiał się następująco:

1. Informacja i omówienie sprawozdań rocznych kół w woj. pomorskim  w roku 2021  oraz  plan pracy na  2022 r.

2. Informacja finansowa ZOW oraz rozliczenie składek za 2021 r.

3. Informacja o wojewódzkich zawodach strzeleckich dla członków ZEiRP  województwa
     pomorskiego w Swarożynie.

4. Informacja z posiedzenia ZG ZEiRP w Częstochowie w dniach 7-9 kwietnia 2022.

5. Kampania sprawozdawczo-wyborcza 2022/2023.

6. Wolne wnioski.

Po  wyczerpaniu porządku obrad,  Pomorski Komendant Wojewódzki PSP podziękował za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie, życzył nam i za naszym pośrednictwem wszystkim emerytom pożarnictwa i ich rodzinom wszystkiego najlepszego  z okazji „Dnia Strażaka”.

Komunikat:

– w związku  z  zawodami, o których mowa w pkt 3 porządku obrad, prosimy o dostarczenie do dnia 10 maja br., drogą elektroniczną na adres Prezesa OW imiennych zgłoszeń zawodników z poszczególnych Kół.

Na zakończenie chcielibyśmy podziękować kierownictwu komendy miejskiej PSP w Gdyni za pomoc w organizacji spotkania ZOW.

Tekst i Zdjęcia: Czesław Olejnik – rzecznik prasowy Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Gdańsku.