Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Pomorskie – prezydium Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP

W dniu 07 lutego 2023 r., w  malowniczej miejscowości Kociewia – Ocyplu, na zaproszenie Prezesa ZOW ZEiR RP w Gdańsku odbyło się posiedzenie prezydium tegoż oddziału.

Zebranie otworzył i poprowadził wspomniany wyżej Prezes ZOW kol. Krzysztof Dietz.

Na spotkaniu poruszono głównie dwa tematy, a mianowicie:

a) zwyczajnych Walnych Zebrań w Kołach woj. pomorskiego, wybory władz statutowych,

b) VIII Zjazdu Delegatów Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP.

Zjazd Delegatów Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Gdańsku, odbędzie się w świetlicy komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim w dniu

03 marca 2023 r. (piątek) o godz. 11.30.

Dodatkowo, uczestnikom Zjazdu oraz osobom zainteresowanym zostaną doręczone zaproszenia z zaproponowanym Porządkiem obrad.

Mógłbym już w tym miejscu zakończyć tą krótką informację, ale nie wspomnieć o gościnności i życzliwości z jaką zostaliśmy przyjęci przez małżonkę gospodarza, to byłoby przez nas (prezydium ZOW) dużym afrontem. Pani Ewo, jesteś kochana.

Tekst i zdjęcia: Czesław Olejnik – rzecznik prasowy Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Gdańsku.