Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Posiedzenia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej na Śląsku

Posiedzenia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz członków naszej organizacji w Komisji Socjalnej Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego które odbyło się w dniu 2 czerwca 2021r. w Centralnym Muzeum Pożarnictwa.

Wśród gości obecni byli Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego st.bryg. Mirosław Synowiec oraz Dyrektor CMP st.bryg. Janusz Gancarczyk.

Posiedzenie otworzył Prezes ZOW Roman Szłapa serdecznie witając obecnych po półtorarocznej przerwie spowodowanej przez pandemie korona wirusa COVID-19.

Uczczono minutą ciszy zmarłych w tym okresie m.in. v-ce Prezesa ZOW Grzegorza Świerkota. Posiedzenie prowadził wybrany jednogłośnie v-ce Prezes ZOW Jarosław Zabłocki. W trakcie posiedzenia po raz pierwszy można było oglądać „Kronikę Zarządu Wojewódzkiego …” prowadzoną od 2004r. przez kol. Marka Ciałucha członka prezydium ZOW.

Kol. Lechowski Mateusz z koła Częstochowa Uchwałą ZG nr. VII/3/2021 otrzymał odznakę „Za Zasługi dla ZEiRP RP” a wręczył Prezes ZW Roman Szłapa w asyście st.brg. Mirosław Synowiec.

Kol. Irenie Zbylut – (skarbnik ZW od początku powstania) z okazji okrągłej rocznicy urodzin oraz zaangażowania na rzecz naszej organizacji – Prezes ZW wraz z Zastępcą Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego wręczyli okolicznościowy ryngraf.

Głos zabrał st.bryg. Mirosław Synowiec przekazując życzenia owocnych obrad w imieniu Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego i własnym. Przedstawił prowadzone działania Komendy Wojewódzkiej w okresie panującej pandemii. Poinformował o rozważeniu przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego zgłoszonych wniosków podczas dyskusji.

Dyrektor CMP st.bryg. Janusz Gancarczyk przedstawił działania prowadzone w trudnym okresie na rzecz muzeum oraz złożył wszystkim seniorom dużo zdrowia.

   Przyjęto następujący program posiedzenia:

I  1. Informacja o podjętych działaniach Zarządu Głównego (przedstawił Prezes R. Szłapa)

   2. Przedstawienie wniosku-propozycji do Śląskiego Komendanta o zmianie niektórych punktów w regulaminie funduszu socjalnego. (przedstawił v-ce Prezes J. Zabłocki)       – podjęto Uchwałę w sprawie „wniosku – propozycji …”.

   3. Informacja o planowanej wycieczce organizowanej przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego na przełomie września/października (przedstawił Prezes R. Szłapa)

   4. Informacja o planowanym spotkaniu na terenie woj. Dolnośląskiego ZOW woj. Opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego.. (przedstawił Prezes R.Szłapa)

   5. Pismo „Druga Emerytura – Zasadzki i Pułapki”   – opracował wiceprzewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych kol. Henryk Budzyński (przedstawił R,Szłapa)

6 . Dyskusja

Po zakończeniu posiedzenia Prezes ZW podziękował wszystkim za uczestnictwo, życzył zdrowia oraz szybkiego zrealizowania szczepień przeciw COVID-19

 

Opis posiedzenia – Prezes ZOW R. Szłapa

Zdjęcia – członek Prezydium ZOW M. Ciałuch Pozdrawiam R. Szłapa