Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Posiedzenie ZOW, WKR ZEiRP RP w Katowicach oraz Komisji Socjalnej przy Śląskim Komendancie Wojewódzkim.

 Wyjazdowe posiedzenia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Prezesów Kół ZEiRP RP w Katowicach oraz członków Komisji Socjalnej przy Śląskim Komendancie Wojewódzkim które odbyło się w  Wilkowicach dnia 26.05,2022r.

-Prezes ZOW kol. Roman Szłapa otworzył posiedzenie, przywitał zaproszonych gości w osobach:

– z-ce Komendanta Wojewódzkiego PSP w K-cach st. bryg. Mirosława Synowca

– Komendanta KM PSP w Bielsku  st. bryg. Zbigniewa Mizery

– nadbryg. w stanie spoczynku Marka Rączkę

– kol. Aleksandra Radkowskiego pierwszego Prezesa ZEiRP RP koła w Bielsku

oraz wszystkich obecnych.

 Następnie uczczono minutą ciszy tych którzy odeszli z naszych szeregów oraz zginęli w Ukrainie.

 Następnie przekazał prowadzenia  posiedzenia i przedstawienie porządku obrad  – . v-ce Prezesowi ZOW kol. Jarosław Zabłocki

Zgodnie z programem:

 – wybrano na członka ZOW kol. Janusza Kucharczyka Prezesa koła w Katowicach na miejsce zmarłego ś.p. Grzegorza Świerkota V-ce Prezesa ZOW.

Informacje o działalności ZOW, posiedzenia  Zarządu Głównego i pismo Prezesa Honorowego ZG Albina Piątkowskiego „Głos w Dyskusji”   przedstawił Prezes ZOW Roman Szłapa

– nową stronę internetowa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego emerycislascypsp@.pl  oraz prowadzoną Kronikę Zarządu Oddziału Wojewódzkiego omówił członek Prezydium ZOW  kol. Marek Ciałuch.

 – Przedstawienie ustaleń w sprawie wyborów do władz kół terenowych, Zarządu Oddziału Wojewódzkiego naszej organizacji  na podstawie Uchwały nr. VII/2022 ZG ZEiRP RP  omówił Prezes ZOW Roman Szłapa

– podsumowanie protokołów z Komisji Rewizyjnych kół przedstawił kol. Czesław Kozak przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i roczne sprawozdania z działalności ZOW,   a w głosowaniu ZOW uzyskał absolutorium.

– informacje na temat przebiegu pism (do „Ministra ds. rodziny i polityki społecznej” , ZG ZEiRP RP oraz Federacji Służb Mundurowych)  w sprawie „drugiej emerytury” dla emerytów mundurowych – dalej pracujących, przedstawił Prezes ZOW Roman Szłapa.

– Informacje w sprawie 3-dniowej wycieczki organizowanej przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w miesiącu wrześniu br. Przedstawił Roman Szłapa.

Na zakończenie posiedzenia odbyła się dyskusja oraz poczęstunek w Restauracji „Stara Kuźnia”. 

Opis – Prezes Roman Szłapa  – zdjęcia kol. Marek Pacholski członek Zarządu Koła w Bielsko Biała.