Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Posiedzenie wyjazdowe ZOW, WKR, Prezesów kół w Świętochłowicach

W dniu 18.12.2023r. w  Świętochłowicach, odbyło się pierwsze wyjazdowe posiedzenie nowo wybranego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Prezesów Kół.

 Na posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście:

  1. Komendant Miejski PSP w Świętochłowicach st..bryg. Piotr Skóra
  2. Prezes ZW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych kol. Mieczysław Skowron

Uczczono minutą ciszy zmarłych koleżanki i kolegów emerytów i rencistów oraz funkcjonariuszy pożarnictwa.

Odznaczono odznaką za „Zasługi dla ZEiRP RP”;

– st.bryg. Piotr Skóra

– kol. Arkadiusz Biliński   – koło Świętochłowice

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Roman Szłapa omówił przeprowadzony w dniach          5-7.10.2023r. Krajowy Zjazd Delegatów ZEiRP RP zwracając uwagę na wybór do Zarządu Głównego:                

– Prezesa ZOW ZEiRP RP w Katowicach kol. Roman Szłapa                                                                     – Prezesa Koła w Częstochowie kol. Czesława Mili

 oraz do Głównej Komisji Rewizyjnej – Prezesa Koła w Mysłowicach kol. Krystyn Bebło.

W rok 2024 Zarząd Główny planuje zorganizować jubileusz 30-lecia rejestracji sądowej.

Protokół z Krajowego Zjazdu znajduje się na stronie internetowej Zarządu Głównego.

Wiceprezes Zarządu Koła nr.25 w Dąbrowie Górniczej kol. Robert Husarz przedstawił powstałe koło w Dąbrowie Górniczej w dniu 7.11.2023r. w którym obecnie jest 23 członków.

 Prezesa ZOW omówił aktualny stan rejestracji Oddziału Wojewódzkiego w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz obecną sytuację w Zarządzie Głównym (przekazanie dokumentacji z KZD do Prezydenta miasta Warszawy).

. Kol. Marek Ciałuch członek Prezydium ZOW omówił istniejącą stronę internetową slascyemerycipsp.pl  – cel powstania strony z prośbą o bieżące przesyłanie materiałów do publikacji.

 Skarbnik ZOW kol Krystyn Bebło omówił, sprawy finansowe – termin przesłania do ZOW sprawozdania rocznego do 30.01.2024r. oraz poinformował zebranych o planach zorganizowania spotkania skarbników kół  do czerwca 2024r.

 Sekretarz ZOW kol. Marek Staruszkiewicz omówił utworzenie nowego konta e-mailowego, cel oraz powód powstania konta.

Prezes koła w Częstochowie kol. Czesław Mila omówił zorganizowane 1.12.2023r. uroczyste spotkanie Jubileuszowe 25-lecie powstanie koła oraz przekazał obecnym uczestnikom posiedzenia upominki

Rozpoczęła się dyskusja podczas której doprecyzowano sprawy finansowe oraz jaka dokumentacja może być przesyłana e-mailem a jaka tylko do wiadomości (dokumenty wymagające podpisu)

Zaproszeni goście przekazali Świąteczne Życzenia.