Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Posiedzenie Zarządu Oddziału i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w Poznaniu

W dniu 21-22 września 2023 r. odbyło się pierwsze w obecnej kadencji posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZEiRP RP w Poznaniu. Miejscem spotkania był Pałac w Biedrusku. Jest to stylowy i zabytkowy obiekt zbudowany w 1880 roku

Obradom przewodniczyła kol. Prezes Mirosława Miętkiewska, która przedstawiła porządek obrad

  1. Otwarcie posiedzenia, przedstawienie porządku obrad.
  2. Wzajemne poznanie się członków ZOW w związku z pierwszym posiedzeniem.
  3. Wprowadzenie i dyskusja na temat rejestracji w KRS Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Poznaniu.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie dotyczącej rejestracji w KRS Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Poznaniu.
  5. Informacja związana z Krajowym Zjazdem Delegatów
  6. Informacja o działalności Komisji Socjalnej przy KW PSP w Poznaniu.
  7. Informacja Skarbnika ZOW.
  8. Wolne wnioski i propozycje

W obradach brało udział jedenastu Członków Zarządu i dwóch członków Komisji Rewizyjnej.

Podjęto uchwały dotyczące rejestracji stowarzyszenia zwykłego pn. Oddział Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Poznaniu.

PM