Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Posiedzenie Zarządu Oddziału ZE i RP RP w Olsztynie

Dnia 14 grudnia 2022 roku w Ośrodku Szkolenia PSP odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału ZE i RP RP w Olsztynie , z udziałem Prezesów Kół poświęcone kampanii sprawozdawczo – wyborczej w kołach Związku w roku 2023. Prezes Zarządu Stanisław Mikulak szczegółowo omówił tryb przeprowadzenia zebrań i niezbędne dokumenty jakie należy przygotować  celem zapewnienia sprawnego przebiegu zebrań zgodnie ze statutem Związku.

Po zakończeniu roboczej części zebrania uczestnicy posiedzenia podzielili się opłatkiem Bożonarodzeniowym składając sobie życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W tej części posiedzenia uczestniczyli Warmińsko – Mazurski Komendant  Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg.  Tomasz Komoszyński , Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie bryg Jarosław Gryciuk oraz Dyrektor wykonawczy Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP Maciej Jasiński. Posiedzenie zakończyło się spożyciem posiłku wigilijnego.

Wystąpienie Prezesa Zarządu
Uczestnicy posiedzenia
Prezes Zarządu Oddziału Stanisław Mikulak i Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomasz Komoszyński , oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie bryg Jarosław Gryci