Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Gryficach 20 czerwca 2021 r.

Z udziałem władz samorządowych województwa zachodniopomorskiego i powiatu gryfickiego, parlamentarzystów, Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jarosław Tomczyk ,Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP, komendantów powiatowych PSP z terenu województwa, delegacji emerytów członków Koła ZEiRP RP w Gryficach w dniu 20 czerwca br. odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka.

W ramach tych uroczystości odbyło się otwarcie nowej strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dla naszego koła Związku EiRP RP będzie spełnione nasze życzenie, że w tej siedzibie znajdzie się pomieszczenie dla naszych potrzeb. Obok odznaczonych i wyróżnionych uczestników obchodów w 100 rocznicę Związku OSP RP Złotym Krzyżem Kapituły Stowarzyszenia Konfraterii Mazowieckiej Odznaki św. Floriana został odznaczony mł. bryg. w st. spocz. Leonard Rysak Prezes Koła ZEiRP RP w Gryficach.

Nowa strażnica PSP po długim oczekiwaniu dla pracujących tutaj funkcjonariuszy umożliwi poprawę warunków ich służby na miarę  XXI wieku. Gratulujemy.

Opracował;

 Prezes Zarządu Koła Związku EiR Poż.RP

mł.bryg.w st.spocz. Leonard Rysak