Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Powitanie nowo mianowanego na stopień nadbrygadiera Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego

Nominacja na stopień nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej  była okazją do zbiórki w poniedziałek 6 maja 2024 r. na placu apelowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  w Olsztynie, na której załoga Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Olsztynie,
oraz przedstawiciele Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP  przywitali się
z nowo mianowanym nadbrygadierem Michałem Kamienieckim, 
Warmińsko-Mazurskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. 

Pan nadbrygadier pierwsze kroki w służbie stawiał właśnie w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej 1 w Olsztynie, a kolejne w KM PSP w Olsztynie. W powitaniu nadbrygadiera brali udział członkowie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

Tak się złożyło, że uczestniczył w nim Prezes OW ZEiRP RP w Olsztynie bryg. w st. spocz. Grzegorz Matczyński, który swego czasu był Komendantem Miejskim PSP w Olsztynie, a były to właśnie  początkowe lata kariery zawodowej nadbrygadiera Michała Kamienieckiego.

„Dobry wybór, wspaniały wychowanek i wreszcie, osobista duma” – stwierdził były Komendant Miejski.

Spotkanie było okazją do krótkich wspomnień pana nadbrygadiera.

Życzymy nadbrygadierowi wielu sukcesów zawodowych w kierowaniu strażakami na Warmii i Mazurach, oraz owocnej współpracy z ogniwami ZEiRP RP.

Zdjęcia: mł. bryg G. Różański; tekst G. Matczyński