Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Roczne Walne Zebranie Sprawozdawcze w Kole Świdnickim

==========================================================================

W dniu 15 lutego 2024r. w sali Domu Weselnego „Mendelson” w Mełgwi odbyło się roczne Zebranie Sprawozdawcze Koła Świdnickiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. W Zebraniu wzięło udział 28 członków. W ramach porządku Zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności Koła, finansowe, Komisji Rewizyjnej i plan pracy na 2024r. Udzielono absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. Uchwałą Zebrania przyjęto do Koła 3 nowych Członków, tj.. Kol. Grzegorza Widza, Karola Kowalskiego i Pawła Witczaka.

Kol. Antoniego Sapkę wyróżniono odznaką za zasługi dla Związku a Kol. Kazimierza Czubata listem okolicznościowym z okazji ukończenia 65 lat. Uczestnikom Zebrania zaprezentowano i przekazano „Biuletyn Informacyjny” wydany z okazji XXV lecia Koła. Przebieg Zebrania wsparto prezentacją multimedialną.

Swoją obecnością zaszczyciła bryg. Emilia Skoczylas – p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Świdniku. W krótkim wystąpieniu Pani Komendant podziękowała za dotychczasową współpracę i przedstawiła najważniejsze sprawy kierowanej jednostki. Zaprosiła uczestników Zebrania na Powiatowe Święto z okazji „Dnia Strażaka”. Na zakończenie złożyła wszystkim najlepsze życzenia.

Po Zebraniu organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom uroczysty poczęstunek. Poniżej kilka fotografii z przebiegu Zebrania.

Opracował: Zbigniew Stefaniec

Sekretarz Koła