Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Rozpoczęto kampanię sprawozdawczo-wyborczą na Podkarpaciu

W dniu 4 stycznia 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Koła Związku Emerytów      i Rencistów Pożarnictwa RP Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie, które zapoczątkowało kampanię sprawozdawczo-wyborczą Związku na Podkarpaciu.

    Wśród gości na  zebraniu obecni byli: nadbryg. Andrzej Babiec – Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie, ks. Paweł Samborski – Kapelan Wojewódzki Strażaków, bryg. Marcin Betleja – Przewodniczący Komisji Socjalnej KW PSP,  Tadeusz Cyrek – Prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Rzeszowie oraz Kol. Jan Świder – Prezes Koła ZEiRP RP Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie.

   Miłym akcentem zebrania było wręczenie dla emerytów – związkowców odznak przyznanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zarząd Główny ZEiRP RP.

Brązową odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczony został Kol. Edward Śnieżek, natomiast odznaką honorową „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” odznaczona została Kol. Marta Kempa. 

    Odznaczenia wręczyli: Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie nadbryg. Andrzej Babiec i Prezes OW Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Rzeszowie Kol. Tadeusz Cyrek w towarzystwie Prezesa Koła Kol. Romana Petrykowskiego.

    Po złożeniu sprawozdań Prezesa Koła, Skarbnika i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej rozpoczęła się dyskusja, w której oprócz członków Koła Związku głos zabierali także zaproszeni goście oraz składali przy tej okazji życzenia z okazji Nowego Roku.

W wyniku przeprowadzonych tajnych wyborów dokonano wyboru władz Koła Związku.

Po ukonstytuowaniu się wybranych władz Koła Związku ogłoszono ich nowy skład:

Prezes Koła – Roman Petrykowski, Wiceprezes – Jerzy Bojda, Sekretarz – Bogusław Broda, Skarbnik – Marta Kempa i członek Zarządu Koła – Stanisław Perlak.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Koła został – Andrzej Ryzner, Sekretarzem – Marian Pelc i członkiem Komisji – Kazimierz Lech.

    Po zakończeniu części oficjalnej zebrania ks. kapelan Paweł  Samborski dokonał poświęcenia opłatków i wszyscy łamiąc się nimi składali sobie wzajemnie życzenia noworoczne, po czym przystąpiono do poczęstunku i luźnych rozmów towarzyskich.