Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Seniorzy – pożarnicy przyjęli sprawozdania za 2023 rok

        W dniu 23.01.2024 r. już po raz 28 od stowarzyszenia się w Kole Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Chełmie, seniorzy pożarnictwa spotkali się na Walnym Zebraniu sprawozdawczym.

Gośćmi spotkania byli: Komendant Miejski PSP bryg. Wojciech Chudoba, Kier. Sekcji Organizacji i Kadr KM PSP w Chełmie – st. asp. Agnieszka Popek, Przewodnicząca WKR ZOW ZEiRP RP w Lublinie Anna Pastuszak.

Na wstępie miłym akcentem spotkania było wręczenie listów gratulacyjnych i słodkich upominków Jubilatom  obchodzącym „okrągłe” rocznice urodzin: Adam Walczuk – 80, Emilia Wojciechowska – 80, Kazimierz Szwed – 70, Adam Hałas -70, Henryk Kapłon -70.

W szeregach związku powitano nowych członków: kilkudniowego emeryta, byłego już Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie bryg. w st. spocz. Artura Rutkowskiego oraz Witolda  Janaczek.

Po wysłuchaniu sprawozdań i przedstawieniu planu pracy na rok 2024 nastąpiła dyskusja, podczas której „nowy” Komendant Miejski PSP w Chełmie bryg. Wojciech Chudoba zapoznał z problematyką służby i sukcesami Komendy z ostatnich miesięcy. Obiecał też pomoc i wsparcie emerytom.

Seniorzy dyskutowali,  przedstawiając wnioski dot. wycieczek, kultury, wypoczynku, rekreacji, zdrowia. Zebranie przyjęło stosowne uchwały. Na zakończenie był noworoczny toast i wspólny posiłek cateringowy.