Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Spotkanie emerytów i rencistów Komendy Miejskiej PSP w Siemianowicach

W dniu 5.01.2024r. w restauracji Hotelu „Diament” spotkali się emeryci i renciści Komendy Miejskiej PSP Siemianowice. Wśród zaproszonych gości:

– z-ca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Rafał Świerczek

– Komendant Miejski PSP Siemianowice   –  st. bryg. Jacek Szczypiorski 

– z-ca  Komendant Miejskiego PSP Siemianowice  – bryg. Tomasz Starowicz

– Prezes ZOW ZEiRP RP w Katowicach  –  kol. Roman Szłapa

– Przewodnicząca Komisji Socjalnej Śląskiego Komendant Woj. – mł. bryg. w/s spoczynku Ewa Krywko

Obecnych przywitała Prezes koła w Siemianowicach kol. Alicja Flak składając wszystkim życzenia lepszego Nowego Roku zapraszając do wspólnego posiłku oraz przyjemnego wspólnego spotkania.

St. bryg. Rafał Świerczek podziękował za zaproszenie, przekazując najlepsze życzenia dla wszystkich emerytów oraz ich rodzin. Poinformował o miłym okresie służby w tej jednostce -13 lat pracował w jednostce w Siemianowicach i większość emerytów jest mu znana.  

Komendant Miejski przedstawił sytuację w za rok 2023 w Komendzie Miejskiej  oraz w JRG oraz złożył życzenia zdrowia i poprawy w Nowym Roku.

Prezes ZOW poinformował o wynikach w 2023r. wyboru władz w Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Katowicach oraz ZG ZEiRP RP. Przekazał informację o złożeniu do sejmu dnia 26.04.2023r. przez posłów KO projektu ustawy umożliwiający emerytom mundurowym, którzy dalej pracowali, skorzystanie z dodatkowej emerytury.  Złożył życzenia Dosiego Roku.  

Panie Komendancie  st.bryg. Jacek Szczypiorski

 
Dziękujemy za zorganizowanie spotkania noworocznego dla emerytów strażaków.
Dziękujemy za życzenia noworoczne oraz serdeczną atmosferę, dzięki której czuliśmy się wyjątkowo.

Prezes Alicja Flak  –  w imieniu strażaków emerytów  i własnym.