Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Spotkanie emerytów, z okazji Dnia Strażaka w Częstochowie

W dniu 19 maja 2023r z okazji Dnia Strażaka emeryci, renciści, wdowy po strażakach regionu częstochowskiego spotkali się na wspólnym uroczystym obiedzie w częstochowskiej Studni.

Kol. Czesław Mila – Prezes Koła nr 8 powitał uczestników i złożył, z okazji strażackiego święta życzenia pomyślności i zdrowia wszystkim zgromadzonym emerytom i rencistom, jednocześnie przedstawił program planowanych przez Zarząd koła imprez wyjazdowych w 2023r.

Do strażackich życzeń przyłączył się obecny na spotkaniu Z-ca Komendanta bryg. Paweł Froch, wyraził słowa uznania i zadowolenia z możliwości spotkania się z tak liczną grupą integrujących się emerytów i rencistów – seniorów pożarnictwa.

Kol. Janusz Sokołowski wygłosił krótką okolicznościową prelekcję na temat Patrona strażaków -św. Floriana w tle obchodów Dnia Strażaka w Polsce i na świecie.

Kol. Jolanta Maślanka przekazując kol. Prezesowi koła album ze zdjęciami strażackimi z połowy lat 80-tych ubiegłego wieku, obudziła wspomnienia dawniejszych czasów i przypomniała młode sylwetki wielu obecnych emerytów.

Taneczna muzyka urozmaiciła wspólną biesiadę, a miła atmosfera jedynie potwierdza potrzebę organizowania kolejnych spotkań.

Podtrzymywanie tradycji spotkań i ich finansowanie przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP jest wyrazem szacunku i uznania za wcześniejszą czynną służbę i poświęcenie strażaków będących teraz na rencie, emeryturze.

Obecny na biesiadzie 91 letni senior kol. Henryk Woźniak wyraził swoją radość z udziału w biesiadzie, podziękował organizatorom i życzył wszystkim utrzymywania ciągłej aktywności i zdrowia.