Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Spotkanie okolicznościowe z okazji 25-lecia powstania Koła ZEiRP RP w Gliwicach

W dniu 25.09.2021r. w Bycinie k/Gliwic odbyła się Gala z okazji 25-lecia powstania koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Gliwicach.

Prezes koła kol. Jan Gorzka w swoim wystąpieniu przywitał przybyłych gości w osobach

– Komendant Miejski PSP w Gliwicach  – st.bryg. Roman Klecha

– Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP   w Katowicach – kol. Roman Szłapa

– Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  – kol. Marek Ciałuch oraz członków koła wraz z osobami najbliższymi.

Następnie przekazał prowadzenie spotkania sekretarzowi koła kol. Bogdanowi Brol, który odczytał historię powstania koła.  Koło powstało w dniu 13.10.1995r. na spotkaniu założycielskim w siedzibie Komendy Rejonowej PSP w Gliwicach wybrano 3 osobowy Zarząd koła w osobach:

–  Prezes –   kol. Kazimierz Komandzik

–  sekretarz – kol. Ryszard Osiadacz

–  Skarbnik  –  kol. Jan Andrzejewski

Z grona uczestników spotkania wybrano delegata na Zjazd Zarządu Wojewódzkiego Związku Byłych Funkcjonariuszy i Pracowników Pożarnictwa w Katowicach kol. Hubert Molenda.

W roku 2020 minęło 25 lat od daty założenia Koła Nr. 3 w Gliwicach W związku z panującą pandemią obchody jubileuszu 25- lecia powstania koła zostały przeniesione na rok bieżący.   Z tej okazji wyróżniono Prezesa Zarządu założycielskiego kol. Kazimierza Komandzika oraz najbardziej zasłużonych na przestrzeni ostatnich lat następujących członków koła nr. 3:

–  kol. Kazimierz Komandzik

–  kol. Ryszard Margraf

–  kol. Wilhelm Karmański

–  kol. Jan Gorzka

–  kol. Kazimierz Wąwro

–  kol. Alojzy Pfleger

–  dh Jerzy Gołombka  – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bycinie

„Za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” – Zarząd Główny ZEiRP RP w Warszawie nadał odznakę następującym. członkom koła:

– kol. Adam Połonowski

–  kol. Alojzy Pfleger

–  kol. Kazimierz Wąwro

–  kol.  Sławomir Wójtowicz

Wręczono Statuetkę Św. Floriana  kol. Józef Kondziela oraz kol. Andrzej Morys

Medale okolicznościowe z okazji 25-lecia powstania koła przyznano następującym członkom koła:

  1. Kol. Jan Szpanko
  2. Kol. Jerzy Topolski
  3. Kol. Leszek Kuc
  4. Kol. Henryk Benduch
  5. Kol. Jan Wit
  6. Kol. Karol Głąb
  7. Kol. Weronika Barczewska

Wręczenia wyróżnień dokonali Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP, Komendant Miejski PSP w Gliwicach oraz Prezesa koła nr. 3.

Po oficjalnych uroczystościach odbyła się zabawa przy dźwiękach muzyki.