Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Spotkanie opłatkowe Koła nr 9 ZEiRP RP w Prudniku

                28 grudnia 2023 r. w gościnnych progach restauracji Hana Cafe w Prudniku, Zarząd Koła nr 9 ZEiRP RP w Prudniku zorganizował  spotkanie świąteczno – noworoczne, w którym uczestniczyli członkowie Koła wraz z małżonkami.

Nasze spotkanie uświetnili swoją obecnością: Komendant Powiatowy PSP w Prudniku – bryg. mgr inż. Krzysztof Wiciak oraz kapelan prudnickich strażaków –  ks. dr Stanisław Bogaczewicz.

Spotkanie rozpoczął Prezes Koła Henryk Stroński witając zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych emerytów i ich małżonki, po czym uczczono minutą ciszy osoby, które odeszły z naszego emeryckiego grona na wieczną służbę w 2023 r.
Następnie przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za rok 2023 oraz plan pracy na rok 2024.              Po  czym ks. dr. Stanisław Bogaczewicz  odczytał fragment Pisma Świętego  i po wspólnej modlitwie, nastąpiło przełamanie się opłatkiem  oraz składanie życzeń.

Przy   gitarowym akompaniamencie naszego członka – Piotra Sobka radowaliśmy się śpiewaniem kolęd.

Zakończenie naszego świąteczno–noworocznego spotkania była zabawa taneczna w muzycznej aranżacji również kolegi Piotra.

Spotkanie przebiegło w miłej, serdecznej i przyjacielskiej atmosferze. Obiecaliśmy sobie, że za rok zrobimy powtórkę w takim samym, a może i większym gronie. Do siego roku.