Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Spotkanie Prezydium ZOW i Przewodniczącego WKR ZEiRP RP z Śląskim Komendantem Wojewódzkim

W dniu 18.03.2024r. w biurze Komendanta Wojewódzkiego odbyło się spotkanie Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZEiRP RP w Katowicach z Śląskim Komendantem Wojewódzkim st. bryg. Wojciechem Kruczkiem. 

Głównym punktem spotkania była bieżąca współpraca jak również omówiono plany na 2024r. posiedzeń i uroczystości związanych z 30-leciem naszej organizacji – rejestracji sądowej.

Spotkanie odbyło się przy tradycyjnej kawie w miłej atmosferze.