Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Spotkanie świąteczne Koła ZEiRP RP w Zabrzu

Dniu 18.12.2023r. w restauracji „Bar Leśny” koło ZEiRP RP w Zabrzu zorganizowało spotkanie świąteczne.

Wśród zaproszonych gości obecni byli:

– st. bryg. Tomasz Bajerczak    Komendant Miejski PSP Zabrze

– st. kpt. Tomasz Szymański     z-ca Komendanta PSP Zabrze

– kol. Roman Szłapa               Prezes ZOW ZEiRP RP w Katowicach

Spotkanie prowadził Prezes koła kol. Jacek Kycia który przywitał obecnych emerytów i rencistów oraz zaproszonych gości. Omówił sytuację organizacyjną koła w bieżącym roku po zmianie Zarządu koła w wyniku przeprowadzonych wyborów w 2022r. Komendant Miejski w swoim przemówieniu przedstawił działania remontowe które podejmowane były w obiektach zabytkowej remizy oraz działania JRG w mijającym roku. Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego kol. Roman Szłapa omówił przeprowadzone wybory w marcu br. do władz wojewódzkich oraz władz krajowych przeprowadzone w październiku br.

Rok 2024  jest rokiem Jubileuszowym 30-lecia rejestracji sądowej naszej organizacji.

Przekazano życzenia świąteczne oraz noworoczne wszystkim obecnym.

Dalsza część spotkania przebiegała w miłej oraz koleżeńskiej atmosferze.