Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Spotkanie z Łódzkim Komendantem Wojewódzkim PSP

W dniu 11 kwietnia 2024 r. odbyło się spotkanie ZOW oraz KR OW z nowym Łódzkim Komendantem Wojewódzkim PSP  st. bryg. Piotrem Rudeckim.

W spotkaniu brał również udział z-ca ŁKW PSP st. bryg. Sebastian Kościsty.

Oprócz kurtuazyjnych tematów związanych z powołaniem pana komendanta zostały poruszone tematy dotyczące obchodów 30-lecia funkcjonowania naszego związku na szczeblu krajowym.

Uzgodniono program jubileuszowego spotkania wojewódzkiego oraz dalszej  współpracy KW PSP w Łodzi z ZOW ZEiRP RP .

Prezes ZOW ZEiRP RP w Łodzi
Leszek Kobacki