Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Spotkanie z okazji Dnia Strażaka w Łodzi

W dniu 05-05-2023 r. ZOW i KROW ZEiRP RP w Łodzi z okazji Dnia Strażaka spotkali się z Zastępcami Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi:

  • st. bryg. Sebastianem Kościstym,
  • st. bryg. Zbigniewem Łyszkowiczem,
  • st. bryg. Pawłem Malinowskim.

W trakcie spotkania oprócz wzajemnych życzeń omówiono bieżące związkowe tematy oraz nakreślono ścieżkę współpracy.

Ustalono wstępnie termin spotkania z Łódzkim Komendantem Wojewódzkim PSP w Łodzi nadbrygadierem Grzegorzem Janowskim, w którym będą uczestniczyć Prezesi Kół naszego związku, którzy stanowią zespół doradczo-opiniodawczy dla ZOW.

Opracował : Leszek Kobacki

Zdjecia : Kazimierz Dulas