Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Spotkanie z Seniorem w województwie pomorskim

„Spotkanie z Seniorem” coroczna uroczystość, która miała miejsce  w dniu 12 października   2022 roku tym razem  w  karczmie na podgrodziu w miejscowości Owidz  pow.Starogard Gdański.

Organizatorem spotkania byli :Zarząd Oddziału  Wojewódzkiego  Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP  w Gdańsku oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

 Na  uroczyste spotkanie z emerytami i rencistami woj.pomorskiego oraz  Komendantami Powiatowymi PSP przybył  Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku   nadbryg . Piotr Socha,  Z-ca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku st.bryg. Dariusz Żywicki .

            Gości przywitał Prezes ZOW ZEiRP w Gdańsku bryg.w st.spocz. Krzysztof  Dietz, przedstawiając sytuację uzwiązkowienia w woj.pomorskim w roku 2022 oraz problemy   z jakimi borykają się prezesi kół  w swoich macierzystych  kołach.

 Nastepnie  głos zabrał Pomorski Komendant Wojewódki  PSP w Gdańsku przedstawiając działania bieżące Państwowej Straży Pożarnej w poszczególnych powiatach woj.pomorskiego , nowe inwestycje w komendach oraz wyposażenie w nowe pojazdy.

Głos również  zabrał V-ce Prezes ZOW kol.Czesław Olejnik ,który zreferował posiedzenie Zarządu Głównego ZEiRP  jakie miało miejsce w dniach 7-9 października 2022 w Krakowie.

Po rzeczowej dyskusji z uczestnikami spotkania Pomorski Komendant Wojewódzki wraz z Prezesem ZOW wręczyli okolicznościowe upominki  18   emerytom jubilatom,którzy ukończyli 70,75,80,85,90 lat. oraz wręczone zostały Odznaki „Zasłużony dla Związku” dla 9 emerytów.

Po wystąpieniach nastąpił poczęstunek.

 Na zakończenie Prezes ZOW ZEiRP jeszcze raz podziękował    Pomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Gdańsku  za pomoc w przygotowaniu  i organizację   tak pięknej uroczystości dla emerytów z woj.pomorskiego. emerytom i zaproszonym gościom  zaś za przybycie.

Opracowanie :Krzysztof Dietz,