Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Spotkanie z Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP

W dniu 11 lipca 2023 roku w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbyło się spotkanie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Dariusza Matczaka z przedstawicielami Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP: prezesem – Mirosławą Miętkiewską,   sekretarzem – Pawłem Mularczykiem oraz skarbnikiem – Markiem Hadryanem.

Spotkanie miało na celu określenie zasad współpracy z nowym zarządem, a także omówienie bieżących spraw związanych z działalnością kół emerytów i rencistów pożarnictwa z terenu woj. wielkopolskiego.

Opracował: Wydział Kadr KW PSP w Poznaniu
Zdjęcia: bryg. Lucyna Rudzińska