Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Spotkanie Zespołu Opiniodawczo-Doradczego w KP PSP Pabianice

W dniu 08-02-2024 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach odbyło się II spotkanie Zespołu Opiniodawczo-Doradczego, w skład którego wchodzą wszyscy Prezesi Zarządów Kół związku z Zarządem OW, KR OW ZEiRP RP w Łodzi.

program spotkania przedstawiał się następująco:

godz.  11:00                      – rozpoczęcie na sali szkoleniowej 

godz.  11:15 do ok 12:15  – zwiedzanie siedziby oraz wyposażenia KP PSP w Pabianicach  

                                            wraz z pomieszczeniami starej strażnicy

                                            oraz biura Zarządu Koła

godz.  12:15 do 12:30      – przerwa kawowa

godz.  12:30 do 14:30      – obrady na sali szkoleniowej , a w nich m.in.

 • prezentacja przedstawiciela KP PSP w Pabianicach
 • przedstawienie spraw finansowych – składki członkowskie – kol. Andrzej Bohdanowicz
 • przedstawienie informacji przez Sekretarza ZOW – kol. Piotra Ziółkowskiego
 • omówienie tematów realizowanych od ostatniego spotkania – ZJAZD KRAJOWY ZEiRP RP – krótka informacja nt. przebiegu i ustaleń ( uchwały  zjazdowe i ZG )
 • KRS – opinia prawna
 • omówienie spraw socjalnych – nowy Regulamin  – wystąpienie mł. kpt. Katarzyny Doliwy-Sumery
 • zabranie głosu przez Naczelnika Wydziału Logistyki KW PSP w Łodzi – st. bryg. Wojciecha Wielocha
 • sprawy różne / wniesione przez uczestników posiedzenia
 • zabranie głosu przez Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
 • podsumowanie obrad wspólnymi wnioskami

 Spotkanie, które miało miejsce w tłusty czwartek zostało zakończone wspólnym   

 obiadem.

Naszymi gośćmi , za co serdecznie im dziękujemy , były następujące osoby :

 • Łódzki Komendant Wojewódzki PSP – nadbrygadier Grzegorz Janowski
 • Zastępca Komendanta Powiatowego KP PSP w Pabianicach – bryg. Maciej Łubicz
 • Naczelnik Wydział Logistyki KW PSP w Łodzi – st. bryg. Wojciech Wieloch
 • Specjalista Wydziału Logistyki KW PSP w Łodzi – mł. kpt. Katarzyna Doliwa-Sumera
 • Naczelnik Wydziału Operacyjnego KP PSP w Pabianicach – mł. bryg. Michał Kuśmirowski
 • Kierownik Sekcji Kwatermistrzowskiej KP PSP w Pabianicach – st. kpt. Mateusz Walczak

Opracował : Leszek Kobacki – Prezes ZOW ZEiRP RP w Łodzi

Zdjęcia : Kazimierz Dulas – Sekretarz KR OW ZEiRP RP w Łodzi