Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Sprawozdanie z Posiedzenia Kujawsko-Pomorskiego OW ZEiRP RP

Świecie, 26 kwiecień 2022 rok

W wtorek, dnia 26 kwietnia 2022 r o godz. 10.00 w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Świeciu odbyło się kolejne wyjazdowe Posiedzenie K-P OW w nowej strażnicy, oddanej do użytku na Dzień Strażaka w 2021 roku.

Posiedzenie prowadził Prezes Włodzimierz Marasz, który przywitał  koleżanki i kolegów, oraz Gości:

1. Prezesa ZG nadbryg. w st. spocz. Zygmunta Politowskiego,

2. Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Jacka Kaczmarka,

3. Naczelnika Kadr KW bryg. Ewę Raciniewską,

4. Z-cę Naczelnika Kadr kpt. Violettę Paga

5. Komendanta Powiatowego w Świeciu st. bryg. Piotra Tkaczyńskiego.

Również Komendant Powiatowy jako Gospodarz spotkania przywitał przybyłych emerytów, życząc dobrego samopoczucia i udanego pobytu w Świeciu. Scharakteryzował Powiat oraz przedstawił stan organizacyjny ochrony przeciwpożarowej.    

Na Posiedzeniu uhonorowano st. bryg. Jacka Kaczmarka Kujawsko – Pomorskiego KW odznaką „Zasłużony dla ZEiRP RP” przyznaną Uchwałą Nr VII/4/2021 z dnia 11.10.2021 Zarządu Głównego ZEiRP RP. Odznakę wręczył Prezes ZG Zygmunt Politowski oraz Kujawsko – Pomorski Prezes OW Włodzimierz Marasz.

I. Realizując program Posiedzenia Prezes OW poinformował o podejmowanych działaniach przez Prezydium od ostatniego Posiedzenia, które odbyło się 30 czerwca 2021 r. w Szubinie.

Najważniejsze działania to:

– organizacja wycieczki integracyjnej nr 22  w w Szubinie,

– udział w Posiedzeniach ZG 11 pazdziernika 21 w SGSP oraz 07 kwietnia 2022  w Częstochowie,

–  uroczyste Posiedzenie Prezydium OW z udziałem Komendanta Wojewódzkiego oraz Komisją Socjalną 09 grudnia 2021,

– udział w pogrzebie byłego Prezesa ZG Krzysztofa Maślankiewicza  28 sierpnia 2021.

Prezes  złożył podziękowania Prezesom Kół za opłacenie składek członkowskich oraz nadesłane roczne sprawozdania. Podziękował Komisji Socjalnej za niezawodną pracę a na ręce Przewodniczącej złożył podziękowania dla Wydziału Kadr za bardzo dobrą współpracę.      

 II. Przewodniczący WKR Janusz Kopczyński przedstawił Informację WKR o zdalnej kontroli za 2021 r jaka została przeprowadzona na początku 2022 roku.

III. Członek Zarządu Głównego Sławomir Stefański zrelacjonował przebieg Posiedzeń ZG z 07.04.22 r. Najważniejsze tematy:

1. Wybory V-ce Prezsa ZG,

2. Prezes ZG naszym przedstawicielem w Komitecie fundacji sztandaru z okazji 30 lecia PSP.

3. Wybory delegatów na Kongres FSM.

4. Organizacja obchodów 30 lecia ZEiRP RP w 2023 r

5. Wybory w Zwiazku w 2023 r.

IV. Sekretarz OW Marek Węglerski poinformował o złożeniu przez wszystkie Koła sprawozdań rocznych za 2021 r.

 V. Skarbnik OW Piotr Warmiński przedstawił opłacalność składek członkowskich. Za 2021 rok zalegają 3 Koła.

 VI. Naczelnik Kadr, Przewodnicząca Komisji Socjalnej bryg. Ewa Raciniewska przedstawiła Plan podziału środków funduszu socjalnego na 2022 r a szczególnie podniesienie stawki na spotkania emeryckie. Przedstawiła wykorzystanie FS za 2021 r. Wysoko oceniła współpracę z Zarządem OW.

VII.  Dziękując za uhonorowanie odznaką, Komendant Wojewódzki podziękował członkom OW za owocną pracę na rzecz emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin. Przedstawił wojewódzki program inwestycyjny oraz zmiany w organizacji ochrony przeciwpożarowej wynikające z aktualnej sytuacji oraz wojny w Ukrainie. 

VIII. Prezes ZG wskazał możliwości naszego Stowarzyszenia wynikające z uzyskania osobowości prawnej. Zapraszał do włączenia się w dyskusję na temat zmian do Statutu, który zostanie przyjęty na zbliżającym się Zjezdzie Krajowym.  Zapowiedział na jesień kolejne Posiedzenie ZG, które z uwagi na niższe koszty zostanie przeprowadzone w Szkole w Krakowie.

IX. W dyskusji zabrał głos Prezes Koła w Grudziądzu Gerard  Mroczyński jako członek Komisji Socjalnej, dziękując obsłudze Komisji z Wydziału Kadr KW za skrupulatne rozpatrywanie każdego wniosku.

W związku z wyczerpaniem tematyki, Prezes OW zamknął Posiedzenie, zapraszając na wycieczkę oraz pokazy sprzętu.

Sporządził:      Włodzimierz Marasz

Zdjęcia: Paweł Puchowski, Włodzimierz Manikowski.