Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Sprawozdanie z wyjazdowego Posiedzenia Kujawsko – Pomorskiego ZOW z dnia 20 września 2022 r.

W wtorek dnia 20 września 2022 r o godz. 10.00 w sali szkoleniowej JRG Nr 3 w Toruniu odbyło się ostatnie Posiedzenie Kujawsko – Pomorskiego Zarządu OW VI kadencji, które prowadził Prezes Włodzimierz Marasz.          

Gośćmi Posiedzenia byli:

1. nadbryg.  st. spocz. Zygmunt  Politowski – Prezes ZG,

2. st. bryg. Sławomir Reszkowski – Komendant Miejski PSP w Toruniu,

3. st. kpt. Violetta Paga – Z-ca Naczelnika Kadr Kujawsko-Pomorskiej KW.

 Po zagajeniu i przywitaniu członków OW, WKR, Prezesów Kół oraz  Gości przez Prezesa OW, głos zabrał Komendant Miejski, który również przywitał obecnych życząc dobrego pobytu w JRG. Scharakteryzował miasto oraz rejon operacyjny wspominając byłych przełożonych oraz współpracowników.

1.Prezes OW w swoim wystąpieniu poinformował o realizowanych zadaniach od ostatniego posiedzenia OW. Odbyły się dwa Posiedzenia Prezydium /28.06.2022 oraz 05.09.2022/. Członkowie  Komisji Socjalnej uczestniczyli w dwóch posiedzeniach. Natomiast głównym tematem wystąpienia były zadania związane z  zebraniami sprawozdawczo – wyborczymi  Kół oraz przygotowania do Zjazdu Delegatów Oddziału. Podziękował Stanisławowi Młodziankiewiczowi Prezesowi Koła przy KM PSP w Toruniu za włączenie się do organizacji dzisiejszego spotkania.

2. Obecni na Posiedzeniu Przewodniczący Komisji Rewizyjnych Kół otrzymali od Przewodniczącego WKR Janusza Kopczyńskiego materiał informacyjny „Co członek Komisji Rewizyjnej wiedzieć powinien”.

3. Skarbnik Piotr Warmiński przedstawił informację o realizacji składek członkowskich przez Koła oraz przewidywanych ilościach mandatów. W województwie będzie około 40 delegatów. Z uwagi na przygotowania do Zjazdu prosił o dokonanie wpłat do końca roku.

4. O konieczności zgodności danych w sprawozdaniach Kół za 2022 r z wpłaconymi składkami na konto OW mówił Sekretarz Marek Węglerski. Przy zaproszeniach na dzisiejsze spotkanie podał link do strony Zarządu Głównego z którego można pobrać potrzebne druki tj. dokumentację zebrania sprawozdawczo – wyborczego Koła a szczególnie uchwały w sprawie ukonstytuowania się Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej, wybór delegatów na Zjazd, ankietę delegata

5. Z-ca Naczelnika Kadr KW st. kpt. Violleta Paga  odniosła się do realizacji Funduszu Socjalnego, oraz ilości wniosków, które wpłynęły do Komendanta Wojewódzkiego i sposobie ich rozpatrzenia. Podkreśliła bardzo dobrą współpracę z członkami Komisji z ramienia ZEiRP RP składając podziękowanie za ich pracę i zaangażowanie na rzecz emerytów i ich rodzin

6. Najbliższe plany Zarządu Głównego przedstawił Prezes Zygmunt Politowski. Pogratulował  osiągnięć szczególnie w tej obecnej trudnej sytuacji i życzył wzrostu ilości członków. Zwrócił uwagę na zbliżające się Święto Zmarłych i odwiedzenie grobów strażackich.

7. W ostatnim punkcie programu Posiedzenia –  Dyskusji głos zabrało 2 członków OW. Stanisław Młodziankiewicz, który zaproponował organizację wycieczki na wzór wycieczki z  23 – 25.09.2013 r, która była do Częstochowy – Oświęcimia –  Krakowa – Wieliczki dla Kół z całego województwa. Ryszard Gumowski przypomniał o potrzebie powrotu do honorowaniu najstarszych seniorów dyplomami.

 Prezes OW zaproponował ujęcie tych wniosków do planu pracy nowego Zarządu OW, który zostanie wybrany już niedługo bo  na Zjezdzie w marcu 2023 r co zostało przyjęte.

 Po krótkiej przerwie na wykonanie zdjęcia zbiorowego / doskonałej listy obecności /, D-ca JRG   Nr 3 bryg. Robert Stegnicki zaprezentował najciekawszy i najnowszy sprzęt będący na wyposażeniu Jednostki.

Po pracowitym dniu oraz odbytej i czekającej jeszcze podróży uczestnicy spotkania udali się na posiłek do Sali „Biała Róża” w Lubiczu Dolnym.

Zdjęcia Mateusz Gołasz                                            Sporządził Włodzimierz Marasz