Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Sprzęt komputerowy dla prudnickiego Koła w Prudniku

27 października 2023 r. w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu komputerowego zakupionego przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Opolu ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Opolu i środków własnych w łącznej wysokości 4,149 zł.

Na ręce Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Opolu Krzysztofa Gacka sprzęt przekazała Pani Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego – Barbara Kamińska. W spotkaniu uczestniczyła także Pani  Agnieszka Janus –  Inspektor w  Biurze Dialogu , członkowie Zarząd Oddziału Wojewódzkiego i Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego oraz Prezes Honorowy – Tadeusz Śliwa. Środki na zakup sprzętu zostały pozyskane w konkursie otwartym ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego w 2023 roku pn. ,,Nowoczesna infrastruktura dla NGO w Opolskim” skierowanym do organizacji pozarządowych i  organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Opolu. Sprzęt został zakupiony dla  Koła nr 9 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Prudniku.  

Prudnickie Koło  otrzymało sprzęt na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy Zarządem Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Opolu i Zarządem Koła nr 9 ZEiRP RP w Prudniku. Sprzęt odebrali Prezes prudnickiego Koła – Henryk Stroński i Wiceprezes – Leszek Bobowski.

Opracował: Leszek Bobrowski