Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

STRAŻACKI POGRZEB KRZYSZTOFA

„Umarłych wieczność dotąd trwa

dokąd pamięcią im się płaci”

W.Szymborska

 

28 września 2021 r. minął miesiąc od pogrzebu naszego Kolegi i Przyjaciela śp. bryg. w st. spocz. Krzysztofa Maślankiewicza, który po prawie 4-letniej ciężkiej chorobie – stwardnieniu zanikowym bocznym zmarł 24 sierpnia 2021 r. Na ostatnią ziemską drogę śp. Krzysztofa przybyli Jego koledzy i przyjaciele strażacy z różnych stron Polski: m.in. z Warszawy, Rzeszowa, Lublina, Kielc, Częstochowy, Żarek, Myszkowa, Katowic, Wrocławia, Legnicy oraz Opolszczyzny, a także samorządowcy, sąsiedzi oraz delegacje OSP z powiatu prudnickiego i Komendy Powiatowej Policji w Prudniku.

Pogrzeb odbył się według ceremoniału pożarniczego. Trasę przemarszu konduktu pogrzebowego     z kościoła na cmentarz zabezpieczyli policjanci z prudnickiej Komendy Policji.

Przed Mszą Świętą, odprawioną w kościele pw. Michała Archanioła

w Prudniku, koncelebrowaną przez ks. dr. Stanisława Bogaczewicza- proboszcza tej parafii i kapelana prudnickich strażaków oraz ks. wikarego Tomasza Zajdla, zostały przy urnie wystawione trzy posterunki honorowe. Ostatni tworzyli nadbrygadierzy/generałowie/ w st. spocz. Zygmunt Politowski – Prezes Zarządu Głównego ZEiRP RP , Tadeusz Milewski – były Lubelski Komendant Wojewódzki PSP i Karol Stępień – były Opolski Komendant Wojewódzki PSP oraz st. bryg. w st. spocz. mgr Jan Cała- Prezes Honorowy ZG ZEiRP RP.

Do Mszy św. jako ministranci służyli asp. Tomasz Kołodziejczyk

z Komendy Powiatowej PSP w Prudniku i asp. sztab. w st. spocz. Bogusław Pawłowski. Listy kondolencyjne od Komendanta Głównego PSP i Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – odczytał st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Kuźmierski – Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, a od emerytów pożarnictwa wszystkich szczebli – bryg. w st. spocz. mgr Henryk Stroński – Prezes Zarządu Koła nr 9 ZEiRP RP w Prudniku. Podziękowania wszystkim, którzy pomagali Krzysztofowi za życia i tym, którzy przybyli na pogrzeb złożyły w imieniu żony Jolanty oraz własnym córki – Olga, Ewa i Monika.

Asystę honorową przy pojeździe przewożącym urnę z prochami Krzysztofa stanowiło czterech strażaków ochotników oraz emerytowani strażacy st. asp. w st. spocz. Tadeusz Skowroński i st. ogn. w st. spocz. Mieczysław Jędrzejowski. Poduszkę z trzema najwyższymi odznaczeniami, którymi Krzysztof został wyróżniony podczas pożarniczej służby zawodowej i działalności społecznej, niósł w kondukcie żałobnym na cmentarz – kpt. mgr inż. Stanisław Mięczkowski – oficer z Komendy Powiatowej PSP w Prudniku.

Żegnały Go także sztandary: Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu, Komendy Powiatowej PSP w Prudniku, Zarządu Głównego ZEiRP RP /sztandar, który przyjmował jako Prezes ZG ZEiRP RP w 2016 r./, Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Opolu, OSP w Prężynce oraz OSP w Żarkach/ Jego rodzinnej miejscowości, w której rozpoczynał „strażacką przygodę” jako członek OSP/. Po modlitwach na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku, gdzie Krzysztof został pochowany – przy opuszczaniu urny do grobu – zostały włączone sygnały samochodów pożarniczych, towarzysząc Mu na ostatniej ziemskiej drodze.

Żegnając Krzysztofa nie mówiliśmy żegnaj, lecz do zobaczenia w Domu OJCA, gdzie nasz patron ŚWIĘTY FLORIAN przyjmuje z otwartymi ramionami każdego swojego Rycerza, którym był Krzysztof podczas ziemskiego, strażackiego „pielgrzymowania”.

Grób Krzysztofa został pokryty wieńcami i wiązankami, które złożyli uczestnicy pogrzebu, jako dowód podziękowania za lata znajomości i działalności na różnych obszarach polskiego pożarnictwa.

Cześć Jego pamięci !

Tekst i zdjęcia:
Koło w Prudniku