Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Strażacy u Wojewody

9 listopada 2021 r.  w Sali Rycerskiej Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie odbyła się uroczystość włączenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

W uroczystości udział wzięli m. in.:
– Wojewoda Zachodniopomorski – Pan Zbigniew Bogucki,
– Zastępca Komendanta Głównego PSP – nadbryg. Arkadiusz Przybyła,
– Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Jarosław Tomczyk,

– Komendanci Miejscy i Powiatowy PSP z terenu województwa zachodniopomorskiego,

w uroczystości uczestniczyła  zaproszona delegacja naszego związku ;

  • Albin Piątkowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego
  • Alicja Łaput – wice Prezes ZW i Prezes koła w Kołobrzegu członek Zarządu Głównego
  • Jerzy Biniaszczyk Prezes koła w Policach

 

Podczas uroczystości st. bryg. w stanie spoczynku Albin Piątkowski; Prezes Zarządu Wojewódzkiego Jednocześnie Prezes Honorowego Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa wręczył odznaki honorowe za zasługi dla Emerytów i Rencistów Pożarnictwa.

Wyróżnieni to st. bryg. Kazimierz Lesisz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie oraz st. bryg. Sylwester Podwyszyński – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Opracował ; Władysław Surdy
Zdjęcia KW PSP
  Szczecin