Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Uroczyste spotkanie koła nr 19 ZEiRP RP w Koniecpolu

W dniu 22.04.2023r. w Pałacu w Radoszewnicy odbyło się uroczyste spotkanie członków Koła nr 19 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Koniecpolu.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście :

Roman Szłapa – Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Katowicach

bryg. Tomasz Bąk – Zastępca Komendanta Szkoły Centralnej PSP w Częstochowie

bryg. Paweł Froch – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie

Czesław Mila – Prezes Zarządu Koła nr 8 ZEiRP RP w Częstochowie

W czasie spotkania zostały wręczone Honorowe odznaki : „ Zasłużony dla ZEiRP RP” dla:

kol. Haliny Pudło

kol. Tomasza Bąka

kol. Pawła Zasępy

kol. Mirosława Nowaka

kol. Włodzimierza Wawszczaka

W trakcie spotkania Czesław Mila Prezes Zarządu Koła nr 8 ZEiRP RP w Częstochowie wręczył na ręce Pawła Zasępy Prezes Zarządu Koła nr 19 ZEiRP RP w Koniecpolu ryngraf z podobizną św. Floriana wraz z listem gratulacyjnym z okazji 10-lecia powstania Koła nr 19 ZEiRP RP w Koniecpolu.

Zarząd Koła przedstawił krótki zarys działalności koła w okresie ostatnich 10 lat.

Zaproszeni goście zabrali głos w sprawach bieżących działalności ZEiRP RP oraz złożyli życzenia dla wszystkich emerytów i rencistów pożarnictwa z rejonu Koniecpola.

Opracował :Paweł Zasępa