Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Uroczystość 30–lecia ZEiRP RP na Śląsku

W dniu 17.06.2024r.  na terenie „Miasteczka TWINPIGS“  w Żorach odbyło się uroczyste spotkanie z okoazji 30 -lecia Związku Emerytówi i Rencistów Pożarnictwa RP.

Obecni byli członkowie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Delegaci wybrani na Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy oraz zaproszeni goście wśród których byli m.in.:

– Daniel Wawrzyczek   Pełnomocnik Prezydenta Miasta

– st.bryg. Wojciech Kruczek Śląski Komendant Wojewódzki

–  st.bryg. Arkadiusz Krzemiński z-ca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego 

– v-ce Prezes ZG ZEiRP RP Wiesław Woszczyna

– v-ce Prezes ZG ZEiRP RP Jarosław Kurek

– v-ce Prezes Stowarzyszenia ZOW Policji Henryk Mikosz

– Prezes ZOW ZEiRP RP woj. świętokrzyskiego Jerzy Kurek

– Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP z woj. śląskiego. 

Po przywitaniu zaproszonych gości oraz uczczeniu minutą ciszy koleżanek i kolegów z 30 lat naszej działalności którzy odeszli na wieczny odpoczynek przez Prezesa ZOW Romana Szłapa rozpoczęło się uroczyste spotkanie prowadzone przez członka Prezydium ZOW Lucynę Porębską.

– referat 30-lecia naszej organizacji wygłosił Prezes ZOW Roman Szłapa

– głos zabrali goście, którzy przekazali najlepsze życzenia dla członków naszej organizacji oraz dalszej zaszczytnej działalności społecznej dla naszego wspólnego dobra.

– Prezes ZOW wręczył zaproszonym gościom pamiątkowe medale 30-lecia ZEiRP RP

– v-ce Prezes ZG w asyście ŚKW odznaczył kol. Aleksandrę Czajka odznaką „Za Zasługi dla ZEiRP RP

v-ce Prezes ZOW ZEiRP Henryk Mikosz odznaczył  Honorową Odznaką ZOW – Prezesa Romana Szłapa.

– Śląski KW w asyście v-ce Prezesa ZG wręczył odznakę „Św. Floriana”  kol. Lucynie Porębskiej.

Obecni na uroczystym spotkaniu oglądali wystawione zabytkowe „strażackie chełmy z kolekcji kol. Czesława Mili Prezesa koła w Częstochowie oraz kroniki koła.

ZOW przygotował kroniki prowadzone przez członka Prezydium kol. Marka Ćiałucha prowadzone za okres 25-lat.

Uczestnicy uroczystości zapoznali się z 14 hektarowym miasteczkiem – parkiem rozrywki „TWINPIGS” spacerując przy pięknej pogodzie a informacji udzielał pracownik.

Piękny koncert zademonstrował nam 16 osobowy zespół „Big-Bend” Z Państwowej Szkoły Muzycznej w Żorach.

Na zakończenie spotkania wspólnych rozmów koleżanek i kolegów uczestników uroczystości nie było końca.