Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Uroczystość poświęcona śp. płk poż. Zdzisławowi Filingierowi

Wielkim świętem dla opolskich strażaków był dzień 7 maja 2024r. poświęcony śp. płk. poż. Zdzisławowi Filingierowi zasłużonemu dla Opolszczyzny i kraju wybitnemu strażakowi, długoletniemu Komendantowi Wojewódzkiemu Straży Pożarnych w Opolu.

            W tym dniu uroczystość, upamiętniającą służbę i zasługi płk poż. Zdzisława Filingiera dla rozwoju ochrony przeciwpożarowej województwa opolskiego i kraju, zorganizowali Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Opolu wraz z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

            Początkiem obchodów było złożenie kwiatów na grobie płk. poż. Zdzisława Filingiera na cmentarzu w Opolu przez najwyższe władze pożarnicze i organizatorów uroczystości.

            Szczególną częścią uroczystości było odsłonięcie w KW PSP Opole tablicy pamiątkowej przez córkę Panią Joannę Biesiadę oraz mł. bryg. Katarzynę Linette-Granat wnuczkę płk poż. Z. Filingiera oraz przez Pana Wiesława Leśniakiewicza Podsekretarza Stanu MSWiA, nadbryg. dr inż. Mariusza Feltynowskiego Komendanta Głównego PSP oraz st. bryg. Pawła Kielara Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP .

            Wykonanie i wmurowanie tej tablicy było realizacją cennej inicjatywy grupy emerytowanych oficerów pożarnictwa naszego województwa.

            Po odsłonięciu płyty pamiątkowej i krótkim wstępie zaproszeni goście i organizatorzy przeszli na salę, w której odbyła się konferencja  „Zachowanie i upowszechnianie historii i tradycji pożarniczych  w województwie opolskim. Dziedzictwo nestora polskiego pożarnictwa płk. poż. Zdzisława Filingiera.”

            Wykłady i prezentacje multimedialne, przedstawione zostały przez bryg. w st. spocz. Henryka Strońskiego oraz mł. bryg. dr Krzysztof Sobkowicza, które przedstawiały powojenną historię życia i służby płk poż. Z. Filingiera oraz funkcjonowanie straży pożarnych województwa opolskiego w tym okresie. Dodatkowo wyświetlono krótki filmu – migawki z benefisu z okazji 90 urodzin płk. poż. Z. Filingiera. Po tej części nastąpiły okolicznościowe przemówienia. Każdy uczestnik uroczystości otrzymał również egzemplarz wydanej książki o płk. poż. Zdzisławie Filingierze.

            Uroczystość uświetnili szczególni goście, m.in. Podsekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Główny PSP nadbryg. Mariusz Feltynowski, Wicewojewoda Opolski Pan Piotr Pośpiech, Prezydent Miasta Opole Pan Arkadiusz Wiśniewski, Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu Pani Barbara Kamińska wraz z zastępcą Biura Panią Aleksandrą Zwarycz, były zastępca Komendanta Głównego PSP st. bryg. w st. spocz. Jan Miza, były Opolski Komendant Wojewódzk PSP nadbryg. w st. spocz. Karol Stępień, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu druh Andrzej Borowski.

            Na uroczystości licznie stawili się również obecni i byli komendanci rejonowi i powiatowi straży pożarnych, naczelnicy wydziałów KW PSP, emeryci pożarnictwa, druhowie ze Związku OSP RP oraz przedstawiciele lokalnych władz i sponsorów.

            W tak ważnym dla nas pożarniczym święcie udział wzięło ponad 100 zaproszonych gości, z czego jesteśmy bardzo dumni.

            Nasze święto zakończyło spotkanie przy kawie i ciastku, podczas którego wielu kolegów emerytów wspominało wspólną służbę oraz rozmowy i działania z bohaterem tego święta.

Uroczystość, której główna część odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu, przebiegała pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego pana Andrzeja Buły.

            Płytę pamiątkową, wydruk książki oraz organizację uroczystości sfinansowano m.in. ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województw Opolskiego, Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu oraz indywidualnych darowizn strażaków i emerytów pożarnictwa.

Opracował: st. bryg. w st. spocz. Krzysztof Gacek

Zdjęcia: Olek Połoszczański, Łukasz Nowak, Paweł Kolera