Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Uroczystość zdania i powierzenia obowiązków Łódzkiego Komendanta PSP

28 lutego 2024 roku w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania i powierzenia obowiązków łódzkiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku nadbryg. Mariuszowi Feltynowskiemu komendantowi głównemu Państwowej Straży Pożarnej, po którym wprowadzono poczet sztandarowy Komendy oraz odśpiewano hymn państwowy.

Po odczytaniu rysu historycznego nadbryg. Grzegorza Janowskiego, nastąpiła główna część uroczystości, w której odwołany z funkcji, pożegnał się ze sztandarem i złożył meldunek o zdaniu obowiązków łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi.

 Nadbryg. Mariusz Feltynowski przyjął również meldunek od st. bryg. Sebastiana Kościstego o przejęciu obowiązków komendanta wojewódzkiego PSP .

W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele ZOW ZEiRP RP w Łodzi :

  1. Leszek Kobacki – Prezes
  2. Krzysztof Chrzanowski – Wiceprezes
  3. Andrzej Kepka – członek / Prezes Zarządu Koła w Łodzi /