Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

VIII Warmińsko-mazurski Wojewódzki Zjazd Delegatów ZEiRP RP w Olsztynie.

W dniu 12 marca 2023 r. odbył się w Olsztynie VIII Warmińsko-mazurski Wojewódzki Zjazd Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

Gośćmi honorowymi uczestniczącymi w Zjeździe byli:

  1. Warmińsko-mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie nadbryg. Tomasz Komoszyński.
  2. Zastępca Warmińsko-mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Adam Jastrzębski.
  3. Komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie bryg. Jarosław Gryciuk
  4. Prezes Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP  – nadbryg. w st. spocz. Zygmunt Politowski.
  5. Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP w Olsztynie Dh Maciej Jasiński.

W zjeździe uczestniczyli delegaci wybrani podczas   walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w 22 kołach naszego województwa oraz prezesi tych kół i członkowie zarządu wojewódzkiego Związku.

Uroczystości zjazdowe rozpoczął prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku płk poż. w st. spocz. Stanisław Mikulak, witając delegatów i gości honorowych Zjazdu. Następnie uczestnicy zjazdu uczcili chwilą ciszy członków związku, którzy w minionej kadencji odeszli na wieczną służbę.

Część regulaminowa Zjazdu obejmowała wybory komisji wyborczej, komisji uchwał i wniosków oraz przedstawienie sprawozdań Zarządu Wojewódzkiego, Skarbnika i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Po dyskusji plenarnej przedstawiono program działania Związku w województwie, który został przyjęty do realizacji w całej czteroletniej kadencji Zarządu Wojewódzkiego Związku.

W swoich wystąpieniach Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Tomasz Komoszyński i Prezes ZG Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa nadbryg. w st. spocz. Zygmunt Politowski wskazywali na istotne elementy funkcjonowania ZEiRP RP w służbie oraz podziękowali za owocną współpracę i działalność na rzecz emeryckich pokoleń.

Kolejnym punktem programu były wyróżnienia oraz odznaczenia działaczy i osób udzielających pomocy w naszej działalności, którą poprowadził Przewodniczący Zjazdu Kol. Tadeusz Jakubik. Wręczono wyróżnienia jak niżej:

Odznaką Zasłużony Dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Wyróżnieni zostali;

– Boiwko Leonard – członek koła w Bartoszycach,

– Baryżys Jan – członek koła w Węgorzewie,

– Dunajew Jarosław – członek koła w Nidzicy,

– Meller Adam – członek koła w Elblągu,

– Niedźwiedzki Jan – członek koła w Bartoszycach

Wyróżnienia wręczali: Komendant Wojewódzki PSP oraz Prezesi Zarządu Głównego i Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. 

Obrady Zjazdu prowadził wybrany podczas obrad Przewodniczący, którym był st. bryg. w st. spocz. Tadeusz Jakubik – aktualny Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku.

Zjazd wybrał nowy zarząd wojewódzki i wojewódzką komisję rewizyjną oraz  czterech delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, którego organizacja planowana jest na miesiąc czerwiec 2023r.

Skład Zarządu Wojewódzkiego Związku i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Związku po ukonstytuowaniu się, oraz skład delegatów na zjazd krajowy przedstawia się następująco:

Zarząd Wojewódzki:

1 Grzegorz Matczyński  – Prezes,

 2 Jarosław Jakubik –  Wiceprezes,

 3 Mirosław Burakiewicz –  Wiceprezes,

 4 Jacek Kamola –  Sekretarz,

 5 Zbigniew Łupina – Skarbnik,

 6 Henryk Orzechowski – Członek,

 7 Andrzej Kiernozek- Członek,

 8 Aleksander Cydejko – Członek,

 9 Krzysztof Krześniak – Członek,

 10 Witold Garbacewicz – Członek,

11 Jerzy Gołembiewski –  Członek,

12 Elżbieta Wróblewska – Członek,

13 Mirosław Czyż – Członek,

14 Władysław Szczepanowicz – Członek,

15 Jan Niedźwiecki – Członek.

Wojewódzka Komisja Rewizyjna:

1 Julian Lemiech – Przewodniczący,

2 Andrzej Szamreto – Wiceprzewodniczący,

3 Mirosław Ochlak – Sekretarz,

4 Janusz Jarzyna – Członek,

5 Paweł Straszyński – Członek.

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów ZEiRP RP:

1 Grzegorz Matczyński,

2 Adam Meller,

3 Mirosław Burakiewicz,

4, Andrzej Kiernozek.

Zakończenia Zjazdu dokonał Prezes Warmińsko – mazurskiego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP Stanisław Mikulak dziękując w szczególności Panu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP za szeroką pomoc dla organizacji zarówno ze strony Komendy Wojewódzkiej jak i komend powiatowych PSP. Jesteśmy przekonani, że nadal będzie się zacieśniać pomoc i współpraca partnerska między pokoleniami służby i społecznością członków ZEiRP RP.